Nieskończona energia z natury

Panele słoneczne, farmy słoneczne, pompy ciepła

Załóż farmę fotowoltaiczną i zainwestuj w odnawialne źródła energii

Mój Prąd to program rządowy, skierowany do gospodarstw domowych w całej Polsce. Obejmuje on dofinansowania instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz systemów zarządzania energią. 

Zaktualizowany program zakłada zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, zwiększenie auto konsumpcji wytworzonej energii dzięki jej magazynowaniu oraz wzrost efektywności zarządzania energię elektryczną. 

IV edycja jest odpowiedzią na nowy system rozliczeń Prosumentów, jakim jest net-billing.

Obecny nabór rozpoczął się 15 kwietnia 2022 roku i ma potrwać do 22 grudnia 2022 lub do wyczerpania puli.

Kto może starać się o dotację?

Program obejmuje dofinansowania na:

  • Instalację Fotowoltaiczną (od 2kW do 10 kW mocy);
  • Magazyny energii (akumulator o pojemności min. 2 kWh, cena za 1 kWh nie może być wyższa niż 4 000 zł;
  • Magazyny ciepła — zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny;
  • System zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS. 

Kwota dofinansowania może wynieść do 20,5 tysięcy złotych.

  • Instalacja PV — maks. 4 000 zł;
  • Instalacja PV, przy zakupie innych elementów — maks. 5 000 zł;
  • magazyn ciepła — maks. 5000 zł;
  • magazyn energii elektrycznej — maks. 7 500 zł;
  • system zarządzania — maks 3 000 zł (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła/energii)

Beneficjentem programu mogą zostać tylko i wyłącznie osoby fizyczne, które wytwarzają energię na własne potrzeby. 

Wymagane jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie wprowadzenia mikroinstalacji do sieci energii elektrycznej. 

Jesteś zainteresowana/y dotacją?

Daj znać!

Pomożemy Ci we wszystkich formalnościach i dobierzemy instalację idealną dla Ciebie!